افغان بیزنیس فایندر

افغان بیزنیس فایندر

عضو از زمان 1 سال
ارسال یک پیام
آگهی های کاربر
19

شرکت ابراهیم ۱۱۱

ادارات
خرده فروشی و عمده فروشی
کابل
موقعیت: کابل قواي مرکز مقابل بازار بوش سعادت فيضي پلازه, Kabul, Afghanistan
شماره تماس: ۰۷۸۵۷۰۰۰۴۱
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
61 بازدید

رايس سولر کمپنيRaise Solar company

ادارات
انرژی و خدمات عمومی
ننگرهار
موقعیت: اتحاد تاور، اول بلاک، ۵۰ نمبر دوکان ، جلال اباد شهر ، ننگرهار افغانستان
شماره تماس: 0775921010
ایمیل آدرس: raisesolarpowerc@gmaill.com
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
73 بازدید

شفاخانه تخصصی باسط 

ادارات
صحت
کابل
موقعیت: چهارراهی پروان سوم کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۸۸۸۸۷۲۷۸
ایمیل آدرس: basithospital2019@gmail.com
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
73 بازدید

Modern Omid Curative Hospital-شفاخانه معالجوی مدرن امید

ادارات
صحت
کابل
موقعیت: مقابل مارکیت، مکروریان اول، کابل افغانستان
شماره تماس: 0707150150
ایمیل آدرس: Info@omidhospital.af
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
84 بازدید

مکتب خصوصی ژوندون

ادارات
تعلیم و تربیه
کابل
موقعیت: سرک عمومی چهلستون، کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۹۵۹۰۹۰۶۹
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
31 بازدید

فروشگاه لوازم بهداشتی ثنا

ادارات
صحت
غزنی
موقعیت: شهر غزنی> کلاه سبز‍‍-سرک شفاخانه ملکی-مارکیت تجاری فیضی
شماره تماس: 0795145951
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
70 بازدید

پوهنتون تابیش

ادارات
تعلیم و تربیه
کابل
موقعیت: کوچه ارزاق، نیزدیک به قونسلگری ایران
شماره تماس: ۰۷۸۳۷۲۲۷۲۲
ایمیل آدرس: info@tabesh.edu.af
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
28 بازدید

موسسه تحصلات عالی میوند

ادارات
تعلیم و تربیه
کابل
موقعیت: کوچه چهارم تیمنی، چهاراهي پروژه،کابل، افغانستان
شماره تماس: 93786905007
ایمیل آدرس: info@maiwand.edu.af
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
43 بازدید

پوهنتون رنا

ادارات
تعلیم و تربیه
کابل
موقعیت:  چهاراهی بره کی، کابل افغانستان
شماره تماس: ۰773102051
ایمیل آدرس: info@ru.edu.af
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
55 بازدید

پوهنتون کاتب

ادارات
تعلیم و تربیه
کابل
موقعیت: سرک دارالامان، کابل، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۲۹۰۰۸۳۲۵
ایمیل آدرس: info@kateb.edu.af
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
91 بازدید

Female Mobilizer Vaccinator

وظیفه
آب، بهداشت و بهینه سازی محیط زیست
زابل
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
96 بازدید

Community Based Rehabilitation Worker (CBRW)

وظیفه
آموزش وترینیگها
پکتیکا
بررسی سریع
افزودن به بخش مقایسه
افزودن به موارد دلخواه
113 بازدید
در حال نمایش صفحه 1 شامل 12 از 19 اعلان
در حال نمایش صفحه 1 شامل 12 از 19 اعلان
© 2023 Afghan Business Finder