شرکت ابراهیم ۱۱۱

ولایت:
کابل
ولسوالی:
شهر کابل
شماره تماس:
۰۷۸۵۷۰۰۰۴۱
شماره واتساپ:
۰۷۰۵۷۰۰۰۴۱

توضیحات

هر نوع پرزه جات موتر های تیزرفتار موجود است