خصوصی
1 سال قبل
55 بازدید

پوهنتون باختر-Bakhtar University

موقعیت

ولایت: کابل
ولسوالی: مرکز شهر کابل-ناحیه سوم
موقعیت: کارته چهار سرک وزارت تحصیلات عالی،کابل افغانستان

پوهنتون باختر زمینه های دسترسی آسان و مناسب و معیاری تحصیلی رافراهم میسازد، تا جوانان کشور از این طریق به نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی خویش، آموزش و مهارت های مورد نیاز را کسب نموده و از این طریق مصدر خدمت به کشور گردند.

پوهنځی ها:

۱-ماستری و لیسانس در کمپیوتر ساینس

۲-لیسانس در انجینری

۳-حقوق و علوم سیاسی

۴-ماستری در اداره و تجارت

۵- ژورنالزم

۶-دفلوم در زبان انګلسی

744 * * * * * * * * *

مشخصات تماس

۰۷۸۶۳۵۳۵۳۵
۰۷۸۶۳۵۳۵۳۵
info@bakhtar.edu.af
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder