خصوصی
1 سال قبل
45 بازدید

شیرینی پزي برادران احمدي

موقعیت

ولایت: کابل
ولسوالی: مرکز
موقعیت: کارته چهار، مارکیت عروج

شیرین پزي برادران احمدی: قابلیت تهیه و ترتیب کلچه، کیک های مختلف، چاکلیت های مختلف دارد و در این عرصه هر نوع فرمایش مشتریان عزیز پذیرفته میشود

* * * * * * * * *

مشخصات تماس

۰۷۹۸۷۹۶۵۴۳
۰۷۹۸۷۹۶۵۴۳
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder