خصوصی
1 سال قبل
85 بازدید

شفاخانه معالجوی سیټى City Mdical Complex

موقعیت

ولایت: کابل
ولسوالی: مرکز
موقعیت: چهارراهى کارته پروان

بزرگترین مرکزتداوی وتشخیص درافغانستان با داشتن تمام بخش های صحی

072 * * * * * * * * *

مشخصات تماس

0786247247
0782929292
city.laboratory @ yahoo.com
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder