خصوصی
1 سال قبل
240 بازدید

شفاخانه جراحی همکار-Hamkar Surgical Hospital

موقعیت

ولایت: کابل
موقعیت: چهاراهی سرسبزی، کابل افغانستان
شفاخانه جراحی همکار اولین و یگانه مرکز پیوند اعضای قطع شده در افغانستان
نوت:مریض بعد از گذشت یک سال قادر به اجرای همه فعالیت های خود به صورت نورمال میباشد
* * * * * * * * *

مشخصات تماس

۰۷۴۴۸۵۰۰۸۳
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder