خصوصی
1 سال قبل
95 بازدید

رهنمایی معاملات یوسفزی

موقعیت

ولایت: کابل
موقعیت: حصه سوم خیرخانه , Kabul, Afghanistan

خرید، گروی و فروشی خانه ،اپارتمان و هر نوع موتر تیز رفتار

* * * * * * * * *

مشخصات تماس

۰۷۸۱۵۲۵۸۴۶
۰۷۸۱۵۲۵۸۴۶
shahzad.amiry123@gmail.com
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder