خصوصی
1 سال قبل
70 بازدید

دارالصحت فوق تخصصی روغتون

موقعیت

ولایت: کابل
ولسوالی: شهر کابل
موقعیت: گذشته از بازار کمپني، استگاه قلعه کاشف،مقابل تانک تیل ل شاهی کوت

جراحی عمومی

جراحی عمومی یکی از حساسترین بخش طبابت به حساب میرود، به ایجاد بخش مذکور شفاخانه دارالصحت کوشش مینماید تابهترین خدمات رابه همشهریان عزیز آرایه نماید.

 داروی عمومی

بخش عاجل یکی از مهمترین بخش ها شفاخانه بوده، برای خدمت هموطنان عزیز بطور ۲۴ ساعت فعال میباشد.

 جراحی مغز و اعصاب

دپارتمان جراحی مغز و اعصاب با امکانات بیهوشی و متخصصین مجرب در زمینه اعمال جراحی فعالیت می کند.

 بخش اوتوپیدی (استخوان)

بخش ارتوپدی و تروماتولوژی با انجام اعمال جراحی ارتوپدی با امکانات بیهوشی و متخصصین مجرب در خدمت بیماران گرامی می باشد.

 بخش گوش، گلو و بینی

ین بخش با مدرن ترین تجهیزات پزشکی در تشخیص و درمان با پزشکان مجرب در خدمت بیماران محترم می باشد

 یورولوژی و اندورولوژی

در این بخش عمل های ناشنوای دستگاه ادراری و سایر اعمال مشابه به صورت سیستمی پیشرفته انجام می شود و به صورت 24 ساعته در خدمت بیماران محترم می باشد.

 بخش نسایی ولادی

بخش نسایی ولادی شفاخانه تخصصی دارالصحت بطور ۲۴ ساعت برای مریضان عادی و عاجل درخدمت مریضان محترم قرار دارد

بخش اطفال ونو زاده گان

بخش اطفال شفاخانه فوق تخصصی دارالصحت با داشتن متخصصین مجرب درخدمت مریضان محترم قراردارد.

 بخش چشم

داکتران مجرب ما سعی می کنند در تشخیص بیماری های چشمی پیشرفته ترین باشند و ظریف ترین جراحی چشم را به صورت استاندارد انجام دهند.

بخش دندان

بخش تداوی دندانها به مجهزترین تکنالوژی روز د خدمت هموطنان غزیز قرار دارد.

 بخش جراجی قلب

جراحی قلب یکی از حساس ترین بخش در طبابت به حساب میرود، باایجاد بخش مذکور ما کوشش مینمایم تا مریضان عزیز

https://dar-ul-sehathospital.com 

* * * * * * * * *

مشخصات تماس

۰۷۶۵۰۵۰۰۴۴
۰۷۳۱۶۰۶۴۰۳
info@dar-ul-sehathospital.com
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder