خصوصی
1 سال قبل
219 بازدید

انستیتویت علوم صحی فردوسی-Ferdowsi Institute of Health Sciences

موقعیت

ولایت: هرات
ولسوالی: شهر هرات
موقعیت: فغانستان، شهر هرات، ناحیه هشتم، چهارراهی مستوفیت، داخل گوهرشاد ۱

معرفی انستیتوت علوم صحی فردوسی

انستیتوت علوم صحی فردوسی یک نهاد اکادمیک، علمی و تحصیلی بوده که در بهار سال ۱۳۹۷ در شهر هرات به اساس لایحه و مقرره انستیتوت های علوم صحی خصوصی وزارت صحت عامه افغانستان تأسیس شده است. این انستیتوت ثبت وزارت صحت عامه افغانستان تحت شماره ۶۵۷۲۲۹ و ثبت وزارت صنعت و تجارت تحت شماره ۴۸۶۱۴ می باشد. انستیتوت علوم صحی فردوسی در رشته های؛ قابلگی، نرسنگ، فزیوتراپی، تکنیشن چشم ،تکنالوژی طبی، فارمسی، پروتیز دندان و انستیزی جواز فعالیت دارد و بزودی رشته های مورد نیاز را ایجاد خواهد نمود.

دیدگاه:
انستیتوت علوم صحی فردوسی میخواهد تا سال ۱۴۰۵ به اساس ستندردهای تضمین کیفیت، اعتبار اکادمیک ملی را از وزارت صحت عامه افغانستان کسب نماید.

بیانیه ماموریت:
انستیتوت علوم صحی فردوسی منیحث یک نهاد علمی، اکادمیک و تحصیلی خصوصی که در شهر هرات فعالیت می نماید، مصمم است تا با استفاده از مدیریت موثر و نیروی انسانی مجرب خویش؛ دختران و پسران شامل را مطابق ستندردهای تضمین کیفیت وزارت صحت عامه در رشته های طبی آموزش و پرورش داده، و در نتیجه کارکنان صحی ستندرد، شایسته و مورد پذیریش بازار کار را شامل سیستم صحی افغانستان نماید. علاوتاً انستیتوت علوم صحی فردوسی برای تقویت سیستم صحت، تحقیقات علمی را نیز انجام می دهد.

هدف کلی:
انستیتوت علوم صحی فردوسی می خواهد تا در آموزش مسلکی کارکنان طبی برای تقویت نیروی انسانی سیستم صحت جایگاه پنج بهترین انستیتوت را در سطح افغانستان داشته و از اعتبار و شهرت نیک در بین جامعه و مارکت برخوردار گردد.

اهداف راهبردی:

  • فراهم کردن زیر بنای لازم برای ارائه خدمات تحصیلی مطابق معیارات تضمین کیفیت.
  • تقویت کدر علمی انستیتوت به هدف بهبود کیفیت خدمات آموزشی برای محصلان.
  • ارتقاء ستندرد های تضمین کیفیت در ابعاد مدیریتی و تدریسی برای اعتباراکادمیک.
  • تقویت رابطه موثر و هدفمند با جامعه، نهادها، استادان و محصلان.

اصول اساسی:
تدریس، تحقیق و توسعه پایدار.

ارزش های محوری:
احترام به اصول و معیارات اسلامی، اعتبار اکادمیک، کیفیت اکادمیک، صداقت اکادمیک، شفافیت و حسابدهی قانونمند و احترام به موازین حقوق بشری.

گروپ اصلی مورد هدف:
جوانان اعم از دختر و پسر واجد شرایط تحصیل.

خانه

* * * * * * * * *

مشخصات تماس

۰۷۸۰۵۶۴۴۴۴
۰۷۹۲۸۹۵۰۰۰
info@ferdowsi.edu.af
افزودن به موارد دلخواه
افزودن به بخش مقایسه
گزارش سوء استفاده
© 2023 Afghan Business Finder